Koulutukset ja tapahtumat

Aluehallintovirasto (AVI) järjestää opetustoimen henkilöstölle koulutuspoliittisia painopisteitä ja alueellista yhteistyötä edistäviä lyhytkestoisia täydennyskoulutus- ja informaatiotilaisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittelee vuosittain opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopistealueet ja sisällölliset painotukset.

AVI tekee koulutusyhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa erityisesti ammatillisen ja aikuiskoulutuksen osalta.

AVI kokoaa alueidensa koulutustilaisuudet koulutuskalenteriin.  Eri alueiden koulutuskalenterit löytyvät, kun teet aluevalinnan sivun oikeasta yläkulmasta (Valitse alue).

Tarkat tiedot AVIn järjestämistä koulutustilaisuuksista ohjelmineen ja aineistoineen löytyvät täältä:

Tapahtumat ja koulutukset


Näet oman alueesi täydennyskoulutuksen yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oma alueesi.

 

Tietoa alueelta

Koulutuskalenteri Länsi- ja Sisä-Suomi

 

Lisätietoja:

  • opetustoimen ryhmän esimies Tuomo Laitila, puh. 050 456 0300
  • ylitarkastaja Marjut Mikkola, puh. 0400 712 074

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen yhteyshenkilöt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa:

- opetustoimen ryhmän esimies Tuomo Laitila, puh. 0295 018 553
- ylitarkastaja Marjut Mikkola, puh. 0295 018 562
- opetustoimen ylitarkastaja Pentti Nikkinen, puh. 0295 018 570
- johdon assistentti Marja-Leena Mäkelä, puh. 0295 018 565
- koulutussihteeri Sirkka Puttonen, puh. 0295 018 583
- koulutussihteeri Hannele Hiltunen, puh. 0295 018 540
- suunnittelija Pirjo Jämsén-Ahonen, puh. 0295 018 545