Kirjastotilastot

Aluehallintovirastot arvioivat vuosittain tilastoaineiston perusteella kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä aluehallintovirastojen kanssa kansallisesta tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä. Tilastotietokanta on kuntien itsearvioinnin ja päätöksenteon väline. Se toimii myös kansallisen päätöksenteon, lainsäädännön ja arvioinnin tukena.
Kirjastot tallentavat kuluneen vuoden toiminta- ja taloustiedot yleisten kirjastojen tilastotietokantaan, jonka jälkeen aluehallintovirastot tarkastavat tiedot, pyytävät täydennykset ja korjaukset ja julkaisevat lopulta valmiit tilastot. Aluehallintovirastot julkaisevat tilastotietoihin perustuvat alueelliset kirjastojen vuosiarviot.

Tilastotiedote 9.4.2019

Ylen uutinen 9.4.2019

Tietoa alueelta

Omatoiminen aukiolo lisääntyy myös Itä-Suomen kirjastoissa - kirjastojen tilastot 2018 on julkaistu

Itä-Suomi

Kirjastojen ja kirjastoautojen lukumäärä on säilynyt Itä-Suomessa ennallaan. Kirjastojen aukiolotuntien määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi omatoimikirjastojen lisääntymisen myötä. Kasvua viime vuoteen verrattuna on 8 prosenttia ja omatoimisten aukiolojen osalta peräti 34 prosenttia. Nyt omatoiminen aukiolo kattaa jo 30 prosenttia kaikista aukioloajoista. Kirjastoautojen määrä on ennallaan, mutta pysäkkien määrä on supistunut yli 8 prosenttia.

Kirjastossa käyntien määrä on myös pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan, mutta lainojen määrä on vähentynyt 4 prosenttia. Kirjastopalvelut ovat monipuolistuneet ja nykyisin kirjastossa tehdään paljon muutakin kuin lainataan aineistoa.

Tilastotiedote 2018

Kirjastotilastot, visualisointi

Lisätiedot
kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Päivitetty