Kirjastot

Aluehallintovirastojen tavoitteena ovat laadukkaat kirjastopalvelut, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys lisääntyy osana alueellista kehitystä ja osaamista.

Kirjastopalvelut ovat lähi- ja peruspalveluja.

Aluehallintovirastot seuraavat ja edistävät kirjastojen toimintaa:
•    kehittämistoiminta-avustukset
•    kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus
•    informaatio-ohjaus
•    kansainvälistymisen edistäminen ja matka-avustukset

Aluehallintovirastot arvioivat kirjastopalvelujen saatavuutta ja laatua:
•    tilastojen kokoaminen ja vuosiarviointi
•    peruspalvelujen arviointi ja muut alueelliset arvioinnit

 

CHAT-palvelukokeilu 

Tämän syksyn  kirjastotoimen valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa. Siirry Chat-palvelusivulle

Chatissa asiakkaita palvellaan kirjastotoimen osalta 16.10.-31.10. klo 13-16.
Muuna aikana voit jättää viestin chatin kautta. Vastaamme viesteihin mahdollisimman pian.

Kirjastotoimen valtionavustuslomake sijaitsee sähköisessä hakujärjestelmässä  Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi)  ja  ja chat-kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaita hakemusten laadinnassa uudessa asiointipalvelussa. Toinen tavoite on kokeilla, onko tämän tyyppisellä palvelulla kysyntää ja minkälaisia kysymyksiä chatin kautta tulee. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, niin chatin käyttöä voidaan laajentaa ja vakinaistaa valtionavustusten hakemisessa.

 

Tietoa alueelta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa