Koulutus

Aluehallintovirastot järjestävät toimialueidensa kirjastohenkilöstölle lyhytkestoista täydennyskoulutusta ajankohtaisista teemoista.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää kirjastohenkilöstön osaamista. Kirjastohenkilöstön ajantasaisen osaamisen kautta edistetään ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia sekä osaamista. Aluehallintovirastot tiedottavat kirjastoille järjestettävästä koulutuksesta sähköpostitse sekä aluehallintovirastojen ja Kirjastot.fi-sivuston tapahtumakalentereissa

Tietoa alueelta

Koulutus - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa