Ajankohtaista

Kirjastotoimen uutiskirje

2020

2019

2018

2017

 

Koronavirustartuntojen ehkäiseminen kirjastopalveluissa 1.6. alkaen

Kirjastot avataan hallitusti ja asteittain 1.6.2020 alkaen. Kunnissa sovelletaan 1.6.2020 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta:

Kirjastopalvelujen hallittu ja asteittainen avaaminen

Kirjastotilat

Koska tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää, yhtäaikaisten asiakkaiden määrää kirjastotilassa voi rajata riittävän väljyyden turvaamiseksi. Väljyyttä voi lisätä myös esimerkiksi kalustusta vähentämällä tai muuttamalla.

Kirjastotilassa järjestettävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa tulee lisäksi huomioida voimassa oleva 50 henkilön enimmäisosallistujamäärä.

Asiakaspalvelu ja yleisön opastaminen

Asiakaspalvelutilanteet hoidetaan niin, että tiloissa vietetty aika on niin lyhyt kuin mahdollista ja että osapuolet noudattavat vähintään 1–2 metrin turvavälejä.

Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Kirjastoautot

Kirjastoautopalvelun voi aloittaa, kunhan toiminnan järjestäjä noudattaa THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamia ohjeita sekä Työterveyslaitoksen ja aluehallintoviraston työsuojeluhallinnon ohjeistusta.

Omatoiminen kirjastopalvelu ja omatoimikirjastot

Omatoimista kirjastopalvelua voidaan ottaa käyttöön, jos toiminnan järjestäjä pystyy valvomaan, että annettuja turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudatetaan.

Kotipalvelu

Ennen kotipalvelun jatkamista kirjasto arvioi tilannetta ja palveluntuottamistapaa kunnan terveysviranomaisten kanssa.

Siivous

Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeistusta kaikkien tilojen siivouksesta (ttl.fi)

Lisätietoa ja ohjeita:


Kirjastot ja korona (6.5.2020)

Hallitus linjasi 4.5.2020 rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta kirjastojen osalta. Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi. Julkiset tilat, kuten kirjastot, avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain. 

Aineiston uloslainaaminen kirjastoista

Kirjastojen on mahdollista aloittaa aineiston noutopalvelu (ns. take away -tyyppinen lainaustoiminta) välittömästi. Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat tulee kuitenkin pitää suljettuina eikä oleskelua tai muuta toimintaa kirjaston tiloissa tule sallia ennen 1.6.2020.

Kunnat voivat aloittaa oman aikataulunsa mukaisesti aineiston uloslainaamisen kirjastoista turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. 

Katso tarkemmat ohjeet henkilökunnan työsuojelusta, riskiryhmistä, hygieniasta, siivouksesta:

Kirjastojen hallittu avaaminen 1.6.2020 alkaen

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille julkisten tilojen hallitusta avaamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.


Kirjastot ja korona (23.4.2020)

Aineiston käsittely kirjastoon palautuksessa

Palautukset kirjastojen palautusluukkujen kautta

Palautettavan aineiston käsittelyssä tärkein asia on käsihygienia. Kirjojen, kuten muidenkin esineiden kohdalla, lähdetään siitä, että tartuntareitti on kosketustartunta.

Paras tapa henkilökunnan ja kirjaston asiakkaiden suojaamiseen on varmistaa hyvä käsihygienia aineistoa käsiteltäessä. Tutut menetelmät eli käsien pesu vedellä ja saippualla sekä alkoholi-pohjaisen käsihuuhteen käyttö ovat avainasemassa.

Henkilökunta voi halutessaan käyttää kertakäyttöisiä suojakäsineitä. Työterveyslaitoksen sivuilla on suojakäsineiden oikeasta käyttötavasta ohjevideo.

Työsuojelu.fi-sivustolla on laaja kysymys- ja vastausosio koronavirukselta suojautumisesta työsuojelun näkökulmasta


Kirjastot ja korona (1.4.2020; muokattu 3.4.2020)

Hallituksen 16.3. ja 30.3. antamien linjausten mukaan myös kirjastot suljetaan 13.5. asti. Tämä todella tarkoittaa sitä, että fyysisen aineiston lainauksesta/jakelusta eri muodoissa tulee kirjastoissa luopua. Linjaus ei erottele isoja ja pieniä kirjastoja; kaikkien osalta osapuolina on ihmisiä, joita on tarkoitus suojella.

Eri toimijat ovat tämän linjauksen jälkeen esittäneet tarkentavia kysymyksiä sulkemisten suhteen. Kirjastotoimessa akuutein kysymys on ollut kirjakassien ja poistokirjojen antaminen asiakkaille rajatusti. Tähän liittyvän vastauksen laatimiseen ovat osallistuneet sekä Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat että Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueiden asiantuntijat aluehallintovirastoissa.

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä tartuntoja

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etenemistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estävä toimenpide on ihmisten välisten kontaktien välttäminen.

Lisäksi on hyvin mahdollista, että kirjoja hakiessa syntyy ruuhkia, kun asiakkaat hakevat kirjojaan.

Väliaikaisilla ratkaisuilla voi tapauskohtaisesti olla vaikutusta myös kirjastorakennuksen poistumisturvallisuuteen. Poistumisteille ei edes väliaikaisesti saa kasata tavaroita, kuten kirjakasseja tai mahdollisia noutohyllyköitä ottamatta huomioon paloturvallisuusmääräyksiä.

Rajoituksella suojellaan asiakkaiden ja henkilökunnan terveyttä

Rajauksen lähtökohtana on asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelu tässä pandemiatilanteessa THL:n antamien ohjeiden mukaan. Nyt täytyy hetkeksi laittaa syrjään kirjastoissakin syvälle juurtunut toimintatapa palvella asiakkaat totutun perusteellisesti.  Asiakkaat kyllä ymmärtävät tämän ihmisten hengen ja terveyden suojelun, jonka perusteella valtioneuvosto linjauksia antaa. Toiminnan turvallisuutta näistä lähtökohdista ei pysty takaamaan tässä tilanteessa. Ruoka- ja lääkejakelu ovat asia erikseen.

Olemme kaikki yhteisellä asialla ja me kaikki voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme siihen, että epidemian räjähdysmäinen leviäminen saataisiin hillittyä.

Kaikkien pitäisi noudattaa viranomaisten ohjeita, suosituksia ja määräyksiä lähikontaktien välttämisestä. Jos jokin asia ei ole erikseen kielletty, ei tarkoita sitä, että se olisi vastuullista ja järkevää toimintaa. Me teemme omat päätöksemme ja linjauksemme lakien puitteissa hallituksen ohjeistusten mukaisesti.

Kirjastot ja korona (26.3.2020; päivitetty 15.4.2020)

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etenemistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estävä toimenpide on sosiaalisten kontaktien välttäminen.

Kirjaston eri palvelumuotoja on tarkasteltava ennen kaikkea sekä henkilökunnan että asiakkaiden henkilöturvallisuuden kannalta. Aluehallintovirasto ei suosittele tässä tilanteessa ottamaan käyttöön sellaisia palveluja, jotka edesauttavat tartuntojen leviämistä.

Kirjasto palvelee edelleen asiakkaitaan e-aineistoilla.

Valtioneuvosto on linjannut, että mm. kirjastot pidetään suljettuina eivätkä kirjastoautot liikennöi 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist

Yli kymmenen hengen kokoontumisia ei saa järjestää.

AVIn sivuilla lisätietoja, mm. vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin mm. liittyen valtionavustusten käyttöön poikkeustilanteessa.

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Kirjastot voivat palvella edelleen asiakkaitaan verkon kautta.

Olemme nyt poikkeustilassa, jollaista emme ole aikaisemmin kokeneet. Mutta kyllä tästä selvitään, yhdessä.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisista. Olkaa yhteydessä tarvittaessa alueenne kirjastotoimen ylitarkastajaan sähköpostilla ja puhelimitse.

Tietoa alueelta

Ajankohtaista - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa