Hankkeen aloittaminen ja valmistuminen

Valmistumisilmoitus tehdään aluehallintovirastolle Aloitus- ja valmistumisilmoitus -lomakkella valmistumisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta jälkirahoitteisen valtionavustuksen maksatus voidaan aloittaa saman vuoden maaliskuussa.


Kaikista hankkeista toimitetaan lopullinen hankeselvitys kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta.

Kaikki edellä mainitut ilmoitukset tehdään aluehallintovirastolle.

Tietoa alueelta

Hankkeen aloittaminen ja valmistuminen - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki puh. 0295 017 395

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

lomakkeet