Kirjastorakentaminen ja kirjastoautot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) tehtiin perustamishankkeita koskeva muutos, joka tuli voimaan 1.1.2015.  Kirjastojen perustamishankerahoitus on loppunut. 

Aluehallintovirastot antavat edelleen ohjausta ja neuvontaa perustamishankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja rahoituksessa.
Aluehallintovirastot edistävät ns. prosentti taiteeseen -periaatetta kirjastorakentamisessa.

Valtionavustushaku kirjastoautojen hankintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriössä avautuu valtionavustushaku kirjastoautojen hankintaan. Hakuaika on 1.6.-31.8.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 1 000 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää 125 000 euroa autoa kohden, kuitenkin niin, että avustus voi kattaa enimmillään 50 % auton kokonaishankintahinnasta. Päätökset pyritään tekemään lokakuussa 2020. Autohankinta tulee tehdä viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilla: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-kirjastoautojen-hankintaan

Tietoa alueelta

 

Kirjastorakentaminen ja kirjastoautot - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 


Päivitetty