› Graafinen versio

Hautausmaiden kiinteistötietojen tarkistaminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteriasiat.

Hautausmaiden kiinteistötietoja tarkistetaan kiinteistötietojärjestelmästä. Hautausmaakiinteistöjen tulee olla hautaustoimilain (457/2003) mukaisia. Hautausmaan ylläpitäjällä on oltava kiinteistöön lainhuuto tai parhaalle etusijalle kirjattu vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus ja kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan perustamiseen. Vuokra- tai muun käyttöoikeuden on oltava määräaikainen, vähintään 130 ja enintään 200 vuoden pituinen, ja sen tulee käsittää koko kiinteistön alue.

Hautausmaakiinteistöön ei saa kohdistua kiinnityksiä eikä muita kirjattuja kuin hautaustoimilaissa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on tehtävä merkintä vallintarajoituksesta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Jos hautausmaakäytössä olevan kiinteistön tiedot kiinteistötietojärjestelmässä eivät ole hautaustoimilain mukaisia, Itä-Suomen AVI lähettää hautausmaan ylläpitäjälle selvityspyynnön, josta selviää kiinteistön tiedot puutteineen ja toimenpideohjeet. Niiden hautausmaiden ylläpitäjien, jotka saavat selvityspyynnön, on asian vireille ja kuntoon saattamiseksi otettava yhteyttä Maanmittauslaitokseen.

Lisätietoja:

kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Päivitetty