› Graafinen versio

Hautausmaiden kiinteistötietojen tarkistaminen

Hautausmaakiinteistöjen hautaustoimilain mukaisuutta on aloitettu tarkastaa huhtikuussa 2010 koko maan alueella. Evankelis-luterilaisten- ja ortodoksisten seurakuntien ylläpitämiä hautausmaita on koko maassa yhteensä noin 1100, joista hautaustoimilain vaatimukset täyttäviä hautausmaita oli noin 270. Lisäksi on myös muiden seurakuntien ja yhdistysten hautausmaita sekä yksityisiä hautapaikkoja.

Hautausmaiden kiinteistötietoja tarkistetaan kiinteistötietojärjestelmästä. Hautausmaakiinteistöjen tulee olla hautaustoimilain (457/2003) mukaisia. Hautausmaan ylläpitäjällä on oltava kiinteistöön lainhuuto tai parhaalle etusijalle kirjattu vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus ja kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan perustamiseen. Vuokra- tai muun käyttöoikeuden on oltava määräaikainen, vähintään 130 ja enintään 200 vuoden pituinen. Hautausmaakiinteistöön ei saa kohdistua kiinnityksiä eikä muita kirjattuja kuin hautaustoimilaissa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on tehtävä merkintä vallintarajoituksesta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Jos hautausmaakäytössä olevan kiinteistön tiedot kiinteistötietojärjestelmässä eivät ole hautaustoimilain mukaisia, Itä-Suomen AVI lähettää hautausmaan ylläpitäjälle selvityspyynnön ja taulukkoliitteen, josta selviää kiinteistön tiedot puutteineen ja toimenpideohjeet. Niiden hautausmaiden ylläpitäjien, jotka saavat selvityspyynnön, on asian vireille ja kuntoon saattamiseksi otettava välittömästi yhteyttä siihen maanmittaustoimistoon, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Maanmittaustoimiston yhteystiedot löytyvät selvityspyynnöstä.

Myös ne hautausmaiden ylläpitäjät, joiden hautausmaat ovat hautaustoimilain mukaisia, saavat siitä tiedon kirjeellä ja taulukolla kiinteistötietoineen.

Lisätietoja:

kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa