Kiinteistönvälitys

Aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä.

Välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa.

Välitysliike saattaa olla rekisteröitynyt toisen AVIn rekisteriin, vaikka sen jokin toimipaikka sijaitsisikin toisen AVIn alueella.

AVIsta saa tietoja rekisteriin merkityistä seikoista sekä otteita rekisteristä.

Tietoa alueelta


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa