Käsittelyajat Lapin aluehallintovirastossa

Hallintolain mukaan viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.

Johtoryhmä on kokouksessaan 17.12.2014 määritellyt vastuualueiden esitysten pohjalta odotettavissa olevat käsittelyajat seuraaville asiaryhmille:

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella

Alkoholin anniskelu- ja vähittäismyyntilupia koskevat hakemukset: 30 päivää

Eläinkuljettajalupia koskevat hakemukset: 1 kk

Erityisen tarkastuksen määräämistä koskevat hakemukset: 3 kk

Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevat oikaisuvaatimukset ja valitukset: 4 kk

Kiinteistönvälitysliikkeiden rekisteröintiasiat: 1 viikko

Talletus aluehallintovirastoon: 2 kk

Talletuksen nosto aluehallintovirastosta: 1 kk

Yhtiökokousten koollekutsumista koskevat hakemukset: 2 kk

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien lupia koskevat hakemukset: 2 kk

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien lupia koskevat hakemukset: 2 kk

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella

Opetustoimen valitukset ja oikaisupyynnöt: 3 kk

Oppilasarvioinnin oikaisut: 2 kk

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa