Kantelut

Aluehallintovirastoon voi kannella kunnan viranomaisten toiminnan virheellisyydestä liittyen eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kuten esimerkiksi eläinsuojelusta  tai eläinlääkintähuollosta vastaavien viranomaisten toiminnasta.  Kantelun voi tehdä myös eläinlääkäreiden ammatinharjoittamiseen liittyvistä asioista, kuten eläinlääkärin tai eläinsairaalan toteuttamasta hoidosta.  Myös Ruokavirasto käsittelee eläinlääkäreiden toimintaan liittyviä kanteluita.

Pyydämme huomioimaan, että aluehallintovirastot eivät käsittele Kansaneläkelaitosta (Kelaa), Työ- ja elinkeinotoimistoja (TE-toimistoja) ja poliisia koskevia kanteluita/asioita.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa