Kansallinen asiakaskysely - Kirjastojen palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä

Valtakunnallinen yleisten kirjastojen asiakaskysely toteutettiin huhtikuussa 2018 useamman vuoden tauon jälkeen. Vastaajia oli valtakunnallisesti lähes 30 000 ja mukana oli suurin osa Manner-Suomen kunnista. Kysely toteutettiin kirjastojen asiakkaille netti- ja paperilomakekyselynä kirjastoissa ja niiden verkkopalveluissa. Kyselyyn vastanneista valtaosa (noin 80 %) oli naisia kuten kirjastojen lainaajistakin.

Tulokset ovat sangen positiiviset kirjastojen näkökulmasta. Asiakkaiden kokonaisarvosana (asteikko 4-10) kirjastoille oli 8,80 eli kouluarvosanoilla kiitettävä. Tuloksista voi päätellä, että kirjastolla on huomattava vaikutus kirjastonkäyttäjän elämään. Kyselyyn vastanneiden mukaan kirjasto on vaikuttanut heidän elämäänsä erittäin tai melko paljon seuraavilla tavoilla.

  • parantanut elämänlaatua (85 %)
  • tarjonnut virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin (77%)
  • auttanut löytämään tarvittua tietoa (75 %)
  • lisännyt lukemista (59%)
  • parantanut tietoteknisiä taitoja (22 %)
  • lisännyt sosiaalisia kontakteja (18 %)

Kirjastojen henkilökunta sai erinomaiset palautteet ammattitaidostaan ja palveluhalustaan sekä helposta tavoitettavuudestaan. Kirjastojen tärkeimpänä palveluna pidetään mahdollisuutta lainata kirjoja. Kirjastojen järjestämistä tapahtumista lapsille ja nuorille suunnattuja pidettiin tärkeimpinä. Kirjastotiloihin oltiin pääosin tyytyväisiä ja erityisesti omatoimisen käytön mahdollisuuteen.

Vaikka tulokset kautta linjan olivat sangen positiiviset, löytyi myös kehitettävää. Kirjastojen tiloja pidettiin pääosin sopivina, mutta hiljaista tilaa kaivattiin enemmän. Myös nuorille kirjastonkäyttäjille kaivattiin lisää tilaa. Kirjastojen tapahtumat saivat hyvät arviot, vaikka niissä käy asiakkaista vielä sangen pieni osa.

Kyselyn tulokset sekä tietoa mm. vastaajakunnasta julkaistiin kolmekielisinä (suomi, ruotsi ja englanti) 3.9. 2018. Tulokset ovat raportointialustalla, josta saa myös maakunta-, kunta- ja kirjastotasoiset vastaukset eri kysymysten osalta. Alusta löytyy osoitteesta: https://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin/ .

Valtakunnallinen yleisten kirjastojen asiakaskyselyn raportti löytyy aluehallintoviraston nettisivulta:  https://www.avi.fi/web/avi/julkaisut-2018 .

Kyselyn koordinoivat yhteistyössä aluehallintovirastot, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kirjastot. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy (Recommended Finland Oy:n alihankkija Hansel-puitesopimuksessa).

Lisätietoja kyselystä ja tuloksista: Antti Seppänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh: 0295 016 354, antti.seppanen@avi.fi

Raportointialustan tekniikasta: Petra Lehmuskunnas, Taloustutkimus, puh: 050 439 4489, petra.lehmuskunnas@taloustutkimus.fi

Päivitetty