› Graafinen versio

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015
Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti

Linda Mård, Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri

Vaasa 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 7/2016
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-27-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 880 kt)

Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa on kuvattu Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yleisten kirjastojen toimintaa vuonna 2015. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa. Kirjastojen toimintaa peilataan yleisten kirjastojen laatusuositukseen. Tarkastelun kohteina ovat palveluverkko ja taloudellisuus, palvelutarjonta, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa. Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2015 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta.

Asiasanat:

yleiset kirjastot, tilastot, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa


Päivitetty