› Graafinen versio

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti

Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen
Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue

Yleisten kirjastojen toiminta 2014: Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti (PDF 1225 kt)

 

Nimi

Yleisten kirjastojen toiminta 2014:
Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti

Tekijä:

Marjariitta Viiri, Anneli Ketonen

Päiväys:

2015

Julkaisija:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sarja:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 5/2015

Kieli

suomi

Hinta:

Maksuton

ISBN

978-952-5935-24-0

ISSN

1799-3210

Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa on kuvattu Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yleisten kirjastojen kehitystä vuodesta 2013 – 2014. Vuoden 2014 alusta kirjastotoimen aluehallinto siirtyi Pohjanmaan ELY-keskuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Länsi- ja Sisä-Suomen alue-hallintoviraston toimialuetta ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa.

Kirjastojen toimintaa peilataan yleisten kirjastojen laatusuositukseen. Tarkastelun kohteina ovat palveluverkko ja taloudellisuus, palvelutarjonta, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa.

Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2014 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta.

Avainsanat:

Yleiset kirjastot, tilastot,  Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa

 


Päivitetty