› Graafinen versio

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2015

 

Nuorisotoimen ylitarkastaja
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 10/2016
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-29-3  (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 1 100 kt)

 
Tiivistelmä:

Nuorten työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan nuoren kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Aluehallintovirastot jakavat vuosittain harkinnanvaraista valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan järjestäjille. Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää nuorten työpajatoimintaa järjestäviltä vuosittain tietoja edellisen vuoden toiminnasta. Tässä raportissa on käytetty tietoja vuoden 2015 kyselyn vastauksista. Joitakin tunnuslukuja on vertailtu valtakunnan tietoihin.   

Asiasanat:

Nuoret, nuorten työpajatoiminta, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty