› Graafinen versio

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Hyvinvointikertomukset Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, Sini Männistö ja Juha Mieskolainen

Nimi

Hyvinvointikertomukset Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Tekijä:

Sini Männistö ja Juha Mieskolainen

Päiväys:

21.12.2015

Julkaisija:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sarja:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 7/2015

Kieli

suomi

Hinta:

Maksuton

ISBN

978-952-5935-26-4

ISSN

1799-3210

Tiivistelmä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportti on katsaus Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kuntien hyvinvointikertomusten sisältöihin. Raportti tuottaa tietoa kuntien hyvinvointikertomuksista sekä niiden sisällöistä. Lisäksi raportissa tuodaan esille suosituksia kunnille tulevaan hyvinvointikertomustyöskentelyyn, jotta hyvinvointikertomukset olisivat jatkossa sisällöllisesti entistä laadukkaampia.

Hyvinvointikertomuksia arvioitiin neljällä mittarilla ja arvioinnissa sovellettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämää hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamisen osa-alueiden viitekehysmallia. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi tarvitaan toimia kaikilla neljällä osa-alueella, joita ovat tieto, seuranta ja arviointi, yhteistyö, tavoitteen asettelu ja tiedosta toimintaan.

Kuntia hyvinvointikertomustyöhön velvoittaa terveydenhuoltolaki (1326/2010). Kuntien tulee seurata asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Laaja hyvinvointikertomus tulee laatia kerran valtuustokaudessa, jonka lisäksi kunnan on kerran vuodessa raportoitava valtuustolle kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Kunnan tai kaupunginvaltuuston hyväksymiä hyvinvointikertomuksia oli Länsi- ja Sisä-Suomen 86 kunnassa yhteensä 61. Hyvinvointikertomus puuttui 25 kunnasta. Paras tilanne hyvinvointikertomusten laadinnan suhteen oli Pirkanmaalla, jossa hyvinvointikertomus oli laadittu 95 %:ssa kunnista. Etelä-Pohjanmaalla hyvinvointikertomus oli laadittu 61 %:ssa maakunnan kunnista, Keski-Suomessa 65 %:ssa maakunnan kunnista, Keski-Pohjanmaalla 75 %:ssa maakunnan kunnista ja Pohjanmaalla 53 %:ssa maakunnan kunnista. Vaikka noin joka kolmannesta Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnasta valtuuston hyväksymä hyvinvointikertomus vielä puuttui, valtuustokauden loppuun mennessä oli tekeillä vielä 20 kertomusta, jolloin kuntakattavuus olisi Länsi- ja Sisä-Suomessa jo lähes 95 %.

Sähköisen hyvinvointikertomuksen oli laatinut 45 % Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista. Päätösten ennakkoarviointimenettelyssä (EVA-menettely) oli hyvinvointikertomusten perusteella eniten puutteita. Vain viidennes kunnista mainitsi EVA-menettelyn omassa hyvinvointikertomuksessaan. Hyvinvointiryhmä tai vastaava toimi 86 %:ssa alueen kunnista. Hyvinvointikertomuksen laadinta toteutui kaikissa kunnissa viranhaltijoiden poikkihallinnollisena yhteistyönä, mutta kuntalaisten oma osallisuus hyvinvointikertomustyöhön jäi monien kuntien kohdalla toteutumatta. Myös kuntien omassa tiedontuotannossa sekä laadullisen tiedon hyödyntämisessä on parantamista.

Avainsanat:

Hyvinvointikertomus, Länsi- ja Sisä-Suomi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveydenhuoltolaki

 


Päivitetty