Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Takaisin

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2019-2020

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2019-2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Hämeenlinna 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 74/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-89-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 1150 kt )

Tiivistelmä:

Valvontaohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan keskeiset periaatteet, toimintaa ohjaavat normit ja toimintatavat sekä määritellään erityiset vuosittaiset painopistealueet, joihin erityisesti kohdistetaan ennakollista ohjausta ja neuvontaa. Valvontaohjelmassa on päädytty tarkastelemaan henkilöstömitoitusta, ryhmäkokoa ja henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksia erityisinä valvonnan painopistealueina. Valvonta kohdistuu näiden teemojen osalta erityisesti kuntien järjestämään varhaiskasvatukseen. 

Valvontaohjelman mukaista valvontaa aloitetaan toteuttamaan 1.1.2020 alkaen. Ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa seurantaryhmässä, jossa on edustus aluehallintovirastosta, Valvirasta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Asiasanat:

varhaiskasvatuslaki (540/2018),  varhaiskasvatus,   lapsen etu, ohjaus ja neuvonta, valvonta


Päivitetty