Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Takaisin

Työpajatoiminta 2018 - Valtakunnallisen työpajakyselyn tulokset

Työpajatoiminta 2018
Valtakunnallisen työpajakyselyn tulokset

Ruth Bamming, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Merja Hilpinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aluehallintovirastojen julkaisuja nro 72/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-40-0 (verkkojulkaisu)

Vaasa 2019

Lue julkaisu (pdf 2 500 kt)

Tiivistelmä

Tämä raportti on yhteenveto opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta työpajakyselystä vuodelta 2018. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon, tekemällä oppimisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajojen menetelmiksi ovat vakiintuneet työ- ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja työelämässä tarvittavaa osaamista ja yleisiä työelämätaitoja, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan kehittymistä. Nuorten työpajoista säädetään nuorisolaissa (Nuorisolaki 1285/2016, ks liite). 

Vastausten perusteella työpajatoimintaan osallistui vuonna 2018 yhteensä 27 275 valmentautujaa, joista 14 620 (53,6 %) oli alle 29-vuotiaita nuoria. Nuorten valmentautujien määrä oli hieman suurempi kuin edeltävänä vuonna (2017: 14 256). Työpajojen henkilöstö oli toimintavuoden aikana yhteensä 1 897 henkilötyövuotta (htv). 

Työpajatoiminta asemoituu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palveluiden ja nuorisotyön sekä avointen koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpajatoiminnan rahoitus on monikanavaista ja se koostuu mm. valtionavusta (OKM, nuorisotoimi), toiminnan ylläpitäjän rahoitusosuudesta, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuloista (ostajina mm. KELA, TE-palvelut, sosiaalitoimi, oppilaitokset) sekä muista mahdollisista työtoiminnan tuotoista. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2018. Raportti perustuu kaikkiaan 220 eri organisaation tietoihin.

Asiasanat

nuorten työpajatoiminta; nuoriso; nuorisotyö, nuorisopolitiikka


Päivitetty