Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Takaisin

Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastot 2017

Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastot 2017

Anneli Ketonen
Linda Mård
Mika Mustikkamäki


Aluehallintovirastojen julkaisuja nro 62/2019
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-38-7 (verkkojulkaisu)

Vaasa 2019

Lue julkaisu (pdf 3 200 kt)

Tiivistelmä

Tehdyn arvioinnin perusteella voidaan sanoa, että kirjastojen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomessa on hyvällä tasolla. Eroja yksittäisten kirjastojen välillä on mutta yleiskuva on positiivinen. Valtakunnallisen kirjastojen asiakaskyselyn tulokset vahvistavat tätä käsitystä. Isoimpien kaupunkien kirjastot pystyvät erikoistumaan ja toteuttamaan monipuolisemmin lain tavoitteita. Pienissä maaseutukirjastoissa mahdollisuudet ovat paljon rajallisemmat.

Uuden kirjastolain (1492/2016) vaikutuksia on osin hankala arvioida. Esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämisen arviointi on vielä hankalaa, kun yhteisiä mittareita ei ole.

Lasten kirjastopalveluja kunnat tuottavat hyvin eri tavoin. Lasten lukemisen ja lukutaidon edistämiseen kirjastoilla on hyvät perinteisten aineistojen kokoelmat, mutta uusia aineistomuotoja, kuten e-aineistoja ja pelejä, on tarjolla heikosti. Lastenaineistojen suunnitelmallinen hankinta- ja kokoelmatyö on melko vähäistä. Kokonaisuutena arvioiden tilanne on kohtuullinen. Paljon olisi vielä tehtävää toiminnan strategisen ohjauksessa ja mm. kouluyhteistyön suunnitelmallisessa toteutuksessa.

Asiasanat

kirjastot, arviointi, tilastot


Päivitetty