Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Takaisin

Etsivä nuorisotyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2018

Etsivä nuorisotyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2018


Virpi Haverinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 68/2019
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-47-7 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 915 kt)

Tiivistelmä:

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (1285/2016).

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta etsivälle nuorisotyölle vuodesta 2014 alkaen. Pohjois- Suomen aluehallintovirasto myönsi vuonna 2018 etsivän nuorisotyön palkkakustannuksiin valtionavustusta yhteensä 1 375 000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaalle 990 000 euroa ja Kainuuseen 385 000 euroa. Avustusta myönnettiin 24 toimijalle yhteensä 50 henkilötyövuoden palkkakustannuksiin. Vuonna 2018 lähes 95 prosentissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnissa oli etsivän nuorisotyön palvelut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain kyselyllä tietoja etsivästä nuorisotyöstä. Tiedoista laaditaan valtakunnallinen yhteenveto. Tässä raportissa perehdytään vuoden 2018 kyselyn vastausten avulla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen etsivän nuorisotyön toimintaan. Kyselyyn vastasivat kaikki Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella valtionavustusta saaneet toimijat, yhteensä 24 kpl. Tietoja verrataan sekä alueellisesti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien että koko maan kesken kuin myös ajallisesti aiempien vuosien kyselyvastauksiin. Raportissa kartoitetaan etsivän nuorisotyön toimintaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella, nuoria etsivän nuorisotyön asiakkaina sekä nuorten sijoittumista palveluihin ja toimenpiteisiin.

Asiasanat

Etsivä nuorisotyö, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty