Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2016

Tapio Taskinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 36/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-36-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 1,57 Mt)

Tiivistelmä:

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Nuorten työpajatoiminnasta säädetään nuorisolaissa (2016/1285). Aluehallintovirastot jakavat vuosittain harkinnanvaraista valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan järjestäjille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuonna 2016 nuorten työpajatoimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 1 579 570 euroa. Avustusta myönnettiin yhteensä 24 nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle, joista osa toimi usean Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnan alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain nuorten työpajatoiminnan järjestäjiltä tietoja valtakunnallisella työpajakyselyllä. Tähän raporttiin on kerätty tiedot vuoden 2016 kyselyn vastauksista. Raportissa perehdytään kyselyvastausten avulla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen työpajatoimintaan.

Seuraavalla sivulla esitetään lyhyesti PSAVI-alueen nuorten työpajatoiminnan avainlukuja vuodelta 2016 sekä yksittäisiä poimintoja raportin tuloksista. Yksityiskohtaisemmin PSAVI-alueen vuoden 2016 nuorten työpajatoimintaa käsitellään raportin seuraavissa luvuissa.

Asiasanat:

Nuorten työpajatoiminta, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty