Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2016

Virpi Haverinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 40/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-37-8 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 450 kt)

Tiivistelmä:

Tässä raportissa selvitetään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttöä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa kaudella 2016–2017. Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien, monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa. Toimintaa voidaan suunnata myös syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan sekä monikulttuuriseen harrastustoimintaan paikallisen tarpeen mukaan.

Raportissa verrataan tietoja aikaisempien vuosien tietoihin. Raportin tiedot on kerätty valtionavustusta kaudella saaneiden tiliselvitys- ja toimintaraporteista. Raportissa kartoitetaan lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan toteutumista, avustusta saaneita toimijoita, kerhotoiminnan sisältöä, toiminnan kustannuksia ja rahoitusta sekä toiminnan arviointia.

Vuonna 2016 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jakoi 66 hakijalle 270 000 euroa harkinnanvaraista valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Vain kolmessa alueen kunnassa ei ollut harrastustoiminnan valtionavustuksella järjestettyä toimintaa. Valtionavustuksella toteutettiin kaikkiaan lähes 600 kerhoa ja 400 leiripäivää. Yhteensä kerhoihin ja leireille osallistui 10 029 lasta ja nuorta.

Asiasanat:

Harrastustoiminta, valtionavustus, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty