Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016 - tilastokatsaus

Satu Ihanamäki

Rovaniemi 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 39/2017
ISSN 2343-3132

 
Lue julkaisu (PDF 225 kt)

Tiivistelmä:

Kirjastojen perinteisin toiminta – lainaus – on vähentynyt viimeisen reilun 10 vuoden aikana reilusti Lapin yleisissä kirjastoissa. Viimeisimpien vuosien aikana lasten tieto- ja kaunokirjojen lainauksen väheneminen on saatu kirjastoissa pysäytettyä. Tämä on kirjastojen aktiivisen lukuharrastuksen eteen tekemän työn tulosta. Tämä kertoo kirjastopalvelujen muutoksesta: passiivisesti hyllyissä odottavat kirjat eivät löydä lukijaansa ilman kirjastohenkilöstön aktiivista panosta. Kirjastojen järjestämiä tapahtumia ja koulutuksia on tilastoitu vuodesta 2012, ja näiden suosio on ollut jatkuvasti kasvava.

Lainauksen väheneminen ja tapahtumiin osallistumisen lisääntyminen kertoo kuluttajien vapaa-ajan käytön muutoksista. Lukemisen edistämisen eteen on kuitenkin tehtävä edelleen töitä, sillä 11% nuorista omaa niin heikon lukutaidon, ettei sillä pärjää jatko-opinnoissa, työssä eikä arjessa. Myös aikuisista noin 370 000 osalta lukutaito arvioidaan niin heikoksi, ettei henkilö ymmärrä arkielämässä vastaan tulevia tekstejä. Lukutaidon ja lukuilon kasvattamisessa riittää siis haasteita.

Yleiset kirjastot saivat uuden lain, kun laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) astui voimaan 1.1.2017. Tässä tilastokatsauksessa on pyritty uuden lain valossa luomaan katsausta kirjastopalvelujen tuotantoon ja käyttöön. Julkaisussa on painotettu niitä lakipykäliä, joilla on erityisesti merkitystä kirjastopalvelujen tarjonnassa ja käytössä.

Yleisten kirjastojen tilastotietokantaan on koottu kirjastotilastoja vuodesta 1999. Suurin osa kerättävistä tilastoluvuista on peräisin tilastojen keruun alkuajoilta. Kirjastopalvelujen tarjonta ja käyttö on muuttunut noista ajoista hyvin paljon, eikä tilastotietokannan luvuilla pysty tarkkaan kuvaamaan ja arvioimaan nykyisen kirjastolain mukaista toimintaa kirjastoissa. Tämä luo selvästi painetta kerättävien tilastolukujen uudelleen harkinnalle ja vaihtoehtoisten toimintaa kuvaavien arviointimallien luonnille.

Asiasanat:

kirjastot, tilastot, Lappi


Päivitetty