Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Että sais uuden alun... –  Työpajanuorten seurantatutkimus Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa


Erik Häggman  (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
Antti Pelto-Huikko  (Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy),
Tom Tarvainen (Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy) 

Turku 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 17/2016
ISSN:
2343-3132
ISBN: 978-952-5882-07-0

Lue julkaisu (PDF)

Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa on kuvattu Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella asuvan 27 työpajanuorten elämää ja arkea vuosina 2015-2016. Yksittäisen läpileikkaavan hetken sijaan työssä seurattiin työpajanuoren elämää ja kokemuksia sekä näissä tapahtuvia muutoksia vuoden ajan. Seurantatutkimuksen aikana nuoria haastateltiin kolme kertaa. Ensimmäisellä haastattelukerralla keskusteltiin nuoren lapsuudesta ja elämästä ennen pajalle tuloa. Toisella haastattelukerralla keskusteltiin pajalla vietetystä ajasta ja siihen liittyvistä kokemuksista. Kolmas haastattelukerta keskittyi nuoren tulevaisuuden suunnitelmiin ja haaveisiin. Seurantatutkimukseen osallistuneet nuoret olivat seitsemältä eri työpajalta. Pajat olivat Rauman nuorten työpaja, Rauman seudun katulähetys ry:n työpaja, Porin nuorten työpaja, Raision työpaja, Euran työpaja, Kankaanpään työpaja sekä Liedon työpaja.

Raportissa pyritään luomaan mahdollisimman todenmukainen kuvaus 27 nuoren elämästä ja kokemuksista lapsuudesta nykypäivään sekä katsaus toivottuun tulevaisuuteen. Nuorten kokemuksia nostetaan esiin siinä valossa, että niillä on ollut vaikutusta heidän oman elämänpolkunsa rakentumiseen.

Raportilla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se toimii äänenä niille nuorille, jotka eivät löydä paikkaansa yhteiskunnassa, opiskelussa ja työelämässä samalla tavalla missä valtaosa nuoristamme. Raportti avaa pienen joukon elettyä elämää, elämän eri vaiheita ja kerrostumia. Toiseksi raportti haluaa toimia keskustelun herättäjänä nuorten palveluja kehittäville ja toteuttaville tahoille.

Aineiston keruuta suunniteltaessa ja raporttia kirjoitettaessa on hyödynnetty tanskalaista Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? -tutkimusta, jossa nuorten elämää on tarkasteltu tanskalaisittain kutsuttuna 360-asteen näkökulmasta. Niin Tanskan tutkimuksessa kuin tässäkin seurantatyössä nuorten elämää seurattiin kouluun, vapaa-aikaan, työelämään, perheeseen, digitaalisen elämään ja yhteisöjen merkityksiin liittyvien kokemusten ja toiveiden kautta.

Asiasanat:

Työpaja, nuoret, seurantatutkimus, Satakunta, Varsinais-Suomi


Päivitetty