Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Etsivä nuorisotyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2016

Virpi Haverinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 32/2017
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-34-7 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 880 kt)

Tiivistelmä:

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (2016/1285). Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta etsivälle nuorisotyölle vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2016 kaikissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnissa oli etsivän nuorisotyön palvelut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain kyselyllä tietoja etsivästä nuorisotyöstä. Tiedoista laaditaan valtakunnallinen yhteenveto. Tähän raporttiin on kerätty tiedot vuoden 2016 kyselyn vastauksista. Kyselyyn vastasivat kaikki Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella etsivää nuorisotyötä järjestävät toimijat, yhteensä 27 kpl. Tietoja on vertailtu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien sekä valtakunnan kesken. Lisäksi vertailuja on tehty soveltuvin osin myös ajallisesti. Raportissa kartoitetaan etsivän nuorisotyön toimintaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella, nuoria etsivän nuorisotyön asiakkaina sekä nuorten sijoittumista palveluihin ja toimenpiteisiin.

Asiasanat:

Etsivä nuorisotyö, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty