Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2016

Antti Seppänen

Hämeenlinna 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 29/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-77-8 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 600 kt)

 
Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa on kuvattu Etelä-Suomen alueen yleisten kirjastojen toimintaa vuoden 2016 tilastotietojen avulla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Julkaisussa kirjastojen toimintaa verrataan yleisten kirjastojen laatusuosituksiin. Toiminnan tarkastelussa ovat kohteena
palveluverkko, talous, kirjastojen käyttö, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Lisäksi tarkastellaan kirjastotoiminnan
hanke- ja kehittämistoimintaa.

Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2016 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta sekä niiden visualisoinnista.

Nousevina trendeinä näkyivät omatoimikirjastojen lisääntyminen ja sitä kautta aukioloaikojen kasvu. Kirjastossa kävijöiden määrään, käynteihin tai lainoihin ei lisääntyneellä aukiololla kuitenkaan vaikuttaisi olleen kovinkaan suurta merkitystä. Kirjastojen järjestämien tapahtumien ja koulutusten sekä niihin osallistuneiden määrä kasvoivat jälleen edellisestä vuodesta.

Musiikkiäänitteiden hankintamäärät ja kokoelmat jatkoivat reipasta laskua. Samoin laskuun kääntyivät DVD ja Blu-Ray -elokuvien hankinta. Lasten kirjallisuuden hankinta ja lainaus olivat lievässä kasvussa. E-aineistojen, erityisesti e-lehtien ja -kirjojen hankinta, kokoelma ja käyttö kasvoivat vauhdilla, vaikkakin se oli vielä pientä verrattuna paperisten aineistojen käyttöön. Muiden aineistojen hankinta oli kutakuinkin aiemmalla tasollaan tai hivenen vähentynyt. Kirjastojen menot ja kulut olivat edellisen vuoden tasolla.

Kirjastot hakivat ja niille myönnettiin vuonna 2017 vähemmän kehittämisavustuksia kuin aikaisemmin. Kehittämisen painopisteitä myönnettyjen avustusten näkökulmasta ovat oppimisympäristöt ja yhteisöllisyys sekä palveluiden kehittäminen. Asiakkaiden monilukutaitoja, eli perinteistä lukemisen edistämistä ja mediakasvatusta, pyritään myös kehittämään useilla projekteilla.

Asiasanat:

yleiset kirjastot, tilastot, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, arviointi

 

 


Päivitetty