Julkaisut 2016

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2016

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2015

Jaana Jämsä

Oulu 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 13/2016
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-31-6 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 900 kt)

Tiivistelmä:

Tässä raportissa selvitetään kauden 2015–2016 harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttöä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Raportissa myös verrataan tietoja aikaisempien vuosien tietoihin. Raportin tiedot on kerätty valtionavustusta saaneiden tiliselvitys- ja toimintaraporteista.

Vuonna 2015 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jakoi 67 hakijalle 250 000 euroa harkinnanvaraista valti-onavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Vain kahdessa alueen kunnassa ei ollut harrastustoiminnan valtionavustuksella järjestettyä toimintaa

Valtionavustuksella toteutettiin kaikkiaan yli 600 kerhoa ja 300 leiripäivää. Yhteensä kerhoihin ja leireille osallistui 10 918 lasta ja nuorta. Suosituimmat kerhotyypit olivat liikunta-, monitoimi- ja kotitalouskerhot.

Asiasanat:

harrastustoiminta, valtionavustus, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty