Julkaisut 2016

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2016

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Merja Kummala-Mustonen
Jaana Jämsä

Oulu 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 12/2016
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-30-9  (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 2 100 kt)


Tiivistelmä:

Julkaisu sisältää tilastotietoja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisistä kirjastoista vuonna 2015. Toimintaa kuvaavia tietoja ja asukaskohtaisia tunnuslukuja on esitetty kunnittain, maakunnittain ja koko alueen tasolla sekä verrattu edellisiin vuosiin.   
Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://tilastot.kirjastot.fi Tilastoja kannattaa tarkastella visualisointinäkymässä: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot/

Asiasanat:

kirjastot, kirjastotilastot, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty