Julkaisut 2016

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2016

Hallitusohjelman toimeenpano aluehallintovirastoissa
Havi-selvityshankkeen loppuraportti


Ylijohtaja Elli Aaltonen
Ylijohtaja Minna Karhunen
Ylijohtaja Terttu Savolainen
Ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen
Suunnittelija Lauri Forsman

Helsinki 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 1/2016
ISSN 2343-3132
(Verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5885-31-6 (Verkkojulkaisu)

Hallitusohjelman toimeenpano aluehallintovirastoissa (PDF 2 500 kt)

 

Tiivistelmä:

Valtiovarainministeriö asetti 15.9.2015 hankkeen selvittämään hallitusohjelman toimeenpanoa aluehallintovirastoissa (Havi-hanke). Hanke on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen: Normien purku ja yksinkertaistaminen, ohjaus-, valvonta- ja lupaprosessien uudistaminen ja AVIen asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen sekä digitalisointi normien purun ja normien yksinkertaistamisen ja asiakaslähtöisen toiminnan mahdollistajana.

Selvityshankkeen loppuraportissa pohditaan laajasti aluehallintovirastojen roolia lupa- ja valvontaviranomaisena. Aluehallintovirastojen erityispiirteitä ovat alueellisuus ja poikkihallinnollisuus. Molemmat ovat ominaisuuksia, joista tulee pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Itsehallintoalueiden muodostaminen ei voi siirtää valvontaa järjestäjälle, vaan se tulee tehdä objektiivisesti palvelujen järjestämisen ulkopuolelta. Tulevaisuudessakin tarvitaan itsehallintoalueiden vastinpariksi viranomainen, jolla on valvontaan ja luvitukseen korkea asiantuntijuus, toimintaympäristön tuntemus ja alueen sidosryhmien hyvä tuntemus.

Nykyisessä lupa- ja valvontajärjestelmässä on liikaa erillisiä toimijoita ja tasoja, mikä tekee kokonaisuuden epäselväksi asiakkaalle. Esimerkiksi aluehallintovirastojen alueellinen lupa ja Valviran valtakunnallinen lupa asettavat erikokoiset toimijat eriarvoiseen asemaan. Operatiivista valvontaa on järkevää toteuttaa vain yhdellä tasolla. Tehtävät on tarkoituksenmukaista keskittää aluehallintovirastoille, jotka ovat asiantuntijoita sekä poikkihallinnollisesti että toimintaympäristön monimuotoisuuden osalta

Loppuraportissa aluehallintovirastot esittävät yli 50 normin purkamista. Lisäksi raportissa paneudutaan lupa- ja valvontaprosesseihin ja esitetään mm. kuuden aluehallintoviraston yhteistä asiakaspalvelukanavaa, jonka kautta asiakkaan ensimmäinen yhteydenotto aina tulee. Asian käsittely on myös tehtävä näkyväksi asiakkaan suuntaan eli asian käsittelyvaiheista on saatava asiakkaalle ajantasaista tietoa. Aluehallintovirastot esittävät, että ministeriöt laativat tarvittavat lainsäädäntöehdotukset digitalisaatiota haittaavien ja estävien lainkohtien muuttamiseksi ja poistamiseksi sekä laativat strategisen määrittelyn sähköisen asioinnin ensisijaisuudesta asiakkuuksittain.

Asiasanat:

Hallitusohjelman toimeenpano, normipurku, asiakaslähtöisyys, prosessit, digitalisointi, aluehallintovirasto


Päivitetty