Julkaisut 2016

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2016

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2015

Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015

 

Ylitarkastaja Antti Seppänen

Hämeenlinna 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 5/2016
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-73-0 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 2 200 kt)

Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa on kuvattu Etelä-Suomen alueen yleisten kirjastojen toimintaa vuoden 2015 tilastotietojen avulla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Julkaisussa kirjastojen toimintaa verrataan yleisten kirjastojen laatusuosituksiin. Toiminnan tarkastelussa ovat kohteena palveluverkko, talous, kirjastojen käyttö, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Lisäksi tarkastellaan kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa.

Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2015 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta sekä peruspalveluiden arvioinnista 2015.

Keskeisiä muutoksia vuonna 2015 olivat omatoimikirjastojen yleistyminen ja niiden kautta aukioloaikojen lisääntyminen. Samalla tosin henkilökunta on paikalla aiempaa harvemmin. Tapahtumien määrä kasvaa edelleen ja sen merkitys osana kirjastojen palveluita kasvaa. Samoin nouseva trendi on e-kirjoilla, joiden käyttö on kasvanut parin viime vuoden aikana selvästi. Tosin kokonaisuudessaan verrattuna perinteisten kirjojen hankintaan, kokoelmiin ja käyttöön, kyse on vielä pienestä ilmiöstä.

Aineistojen hankinnassa musiikkiäänitteiden hankintamäärät jatkavat reipasta laskua. Muiden aineistojen hankinta on kutakuinkin aiemmalla tasollaan. Kirjastojen talous on kutakuinkin edellisen vuoden tasolla huolimatta henkilökunnan ja hankintojen hienoisesta vähenemisestä.

Kirjastoille myönnettiin vuonna 2016 vähemmän kehittämisavustuksia kuin viime vuosina. Kehittämisen painopisteitä myönnettyjen avustusten näkökulmasta ovat oppimisympäristöt ja yhteisöllisyys sekä palveluiden kehittäminen. Asiakkaiden monilukutaitoja, eli perinteistä lukemisen edistämistä ja mediakasvatusta, pyritään myös kehittämään useilla projekteilla.

Asiasanat:

yleiset kirjastot, tilastot, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, arviointi


Päivitetty