Julkaisut 2015

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2015

Työterveyshuolto ja haasteet

Helena Mussalo-Rauhamaa,
Raija Savikko,
Sirpa Kernisalo-Perälä,
Katja Paakkola

Hämeenlinna 2015

ISSN 1798-8314 (PDF)
ISBN 978-952-5890-65-5 (PDF)

Työterveyshuolto ja haasteet (PDF 1 400 kt)

 

Tiivistelmä:

Aluehallintovirastojen tehtävänä on seurata terveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt julkisten työterveyshuollon palveluiden saatavuutta ja haasteita vuosina 2010 ja 2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella ja vuonna 2012 koko Suomessa.

Etelä-Suomen työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyöryhmä perustettiin vuonna 2003 Etelä-Suomen lääninhallitukseen (1.1.2010 alkaen Etelä-Suomen aluehallintovirasto). Työryhmän aloitteesta kartoitettiin vuonna 2009 yksityisen työterveydenhuollon toimintaa ja haasteita Etelä-Suomessa.

Tähän raporttiin on koottu edellä mainittujen neljän kyselyn tuloksia. Kyselyjen vastaukset osoittavat, että työterveyspalvelujen tuottajat ovat seuranta-aikana panostaneet monin tavoin palvelujen sisällön kehittämiseen. Työterveyshuoltosopimuksia on laajennettu mm. siten, että lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sopimuksiin usein sisältyy myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Palvelujen tuottamista varten julkisen puolen yksiköitä on yhtiöitetty ja liikelaitostettu. Yksityisen työterveyshuollon vastauksista korostuu kehitys tuottaa palveluja 'suurempina yrityksinä'. Sekä julkisilla että yksityisillä työterveyshuollon palveluiden tuottajien haasteena on saada pätevää henkilökuntaa, erityisesti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon erikoislääkäreitä. Kyselyjen seuranta-aikana yrityksissä tapahtuneet työkulttuurimuutokset ja erityisesti työntekijöiden muuttuneet odotukset palveluiden saamisessa näkyvät haasteina työterveyshuolloissa.


Raportin kirjallisuuskatsauksessa kuvataan työterveyshuollon lainsäädäntöä, tehtyjä kehittämistoimenpiteitä, työterveyshuollosta käytyä julkista keskustelua ja esitellään myös Etelä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastoihin tulleiden työterveydenhuollon kanteluiden syitä.

Raportti sisältää myös työterveyshuollon yksiköiden antamia ehdotuksia aluehallintovirastoille asioista ja aiheista, joita nämä voisivat omassa työterveyshuollon ohjaustyössä, valvonnassa ja koulutusseminaareissa huomioida.

 


Päivitetty