Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 : Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 (pdf, 841 kt)

Päiväys: 4.7.2014

Julkaisija: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sarja: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 4/2014

Kieli: suomi, ruotsi

Hinta:

ISSN: 1799-3210 (verkkojulkaisu)

ISBN: 978-952-5935-16-5 (verkkojulkaisu)

Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa on kuvattu Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yleisten kirjastojen kehitystä vuodesta 2012 – 2013. Vuonna 2013 kirjastotoiminnan aluehallintoviranomaisena toimi Pohjanmaan ELY-keskus. Vuoden 2014 alusta kirjastotoimen aluehallinto siirtyi Pohjanmaan ELY-keskuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Julkaisu ilmestyy tästä syystä ensimmäisen kerran aluehallintoviraston julkaisusarjassa. Länsi- ja Sisä-Suomen alue-hallintoviraston toimialuetta ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa.

Kirjastojen toimintaa peilataan yleisten kirjastojen laatusuositukseen. Toiminnan tarkastelussa ovat kohteena palveluverkko ja taloudellisuus, palvelutarjonta, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa.

Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2013 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta

 

 


Päivitetty