Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Sisäkiipeilypaikkojen turvallisuus Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2013

Raportti, maaliskuu 2014

Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, tarkastaja Matti Koskela

Nimi:

Sisäkiipeilypaikkojen turvallisuus Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2013

Tekijä: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, tarkastaja Matti Koskela
Päiväys:   31.3.2014
Julkaisija: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, muu julkaisu
Kieli: suomi
Hinta:    Maksuton
ISSN:     
ISBN:  
(painettu)  
ISSN:  
ISBN:  
(verkkojulkaisu)  
Tiivistelmä:  
 

Syksyllä 2013 Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella suoritettiin sisäkiipeilypaikkojen turvallisuusprojekti. Projektiin osallistui neljä alueen kahdeksasta ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköstä. Tarkastuksia tehtiin 12 kiipeilykeskuksessa.

Tarkastetuissa sisäkiipeilykeskuksissa ei raportoitu ainoatakaan onnettomuutta. Yllättävän monissa kiipeilykeskuksissa oli puutteita turvallisuusasiakirjassa, mikä on kuluttajaturvallisuuslain mukaan laadittava kaikissa kiipeilykeskuksissa. Terveystarkastajat löysivät kiipeilypaikoista jonkin verran rakenteellisia puutteita ja vaaran paikkoja, mutta nämä selvitettiin korjauskehotuksilla sekä ohjauksen ja neuvonnan avulla.

Itä-Suomessa ei ole aiemmin tutkittu sisäkiipeilypaikkoja projektiluonteisesti, joten vertailutuloksia ei ole saatavilla. Omavalvonta on merkittävä osa kiipeilykeskusten turvallisuudesta, mutta se ei voi kokonaan syrjäyttää viranomaisvalvontaa.

Avainsanat: sisäkiipeilypaikat, turvallisuus

 Päivitetty