Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Nuorisotakuun toteutuminen nuorisotoimen näkökulmasta. Tietoja vuosilta 2012-13

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014

Nimi Nuorisotakuun toteutuminen nuorisotoimen näkökulmasta. Tietoja vuosilta 2012–13
Tekijä: Aluehallintovirasto
Päiväys: Maaliskuu 2014
Julkaisija: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 31/2014
Kieli suomi/ruotsi
Hinta: Maksuton
ISBN 978-952-5890-54-9 (PDF)
ISSN 1798-8314
Tiivistelmä:

Julkaisu pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2013 toteuttamien valtakunnallisten toimintakyselyjen tuloksiin.Raportissa on käsitelty nuorisolain mukaisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa sekä nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoissa tulee nuorisolain mukaan olla kunnan eri hallinnonalojen edustusta sekä valtionhallinnosta poliisin ja te-toimiston edustajat. Valtaosassa kuntia verkostot olivat joko jo olemassa tai rakenteilla. Sen sijaan lakisääteisistä osallistujatahoista puuttui useimmin te-palvelut, mikä juuri nuorisotakuun toteutumisen kannalta on ongelmallista.

Nuorten työpajojen osalta tarkastellaan osallistuneiden nuorten lähtökohtia ja sitä, mihin he työpajoilta ohjautuvat. Etsivän nuorisotyön osalta tehdään samankaltaista tarkastelua. Julkaisussa on otettu tietoja myös aikaisemmilta vuosilta, jotta nähdään määrällisiä muutoksia. On havaittavissa, että etsivän nuorisotyön asiakaskunta on muutaman toimintavuoden aikana nuorentunut.

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tilastoja esitellään Etelä-Suomen alueella maakunnittain ja koko maan tilanteeseen verrattuna. Maakuntien välillä on huomattaviakin eroja, samoin verrattuna koko maan tilanteeseen.
 

Avainsanat: nuorisotakuu, etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta, ohjaus- ja palveluverkostot

 


Päivitetty