Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013

Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
Sivistystoimentarkastaja Pirkko Rusi

 

Nimi: Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013, julkaisu 21/2014
Tekijä: Sivistystoimentarkastaja Pirkko Rusi, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
Päiväys:   3.7.2014
Julkaisija: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 21
Kieli: suomi
Hinta:    Maksuton
ISSN:    1798-8802
ISBN: 978-952-5885-25-5
(painettu)  
ISSN: 2323-9549
ISBN: 978-952-5885-26-2
(verkkojulkaisu)  
Tiivistelmä:  
 

Julkaisu sisältää tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013. Toimintaa kuvaavia tietoja on verrattu edellisiin vuosiin ja asukaskohtaisia tunnuslukuja on esitetty maakuntakirjastoalueittain. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluu kolme maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Kirjastotoimen valtion aluehallinto kuului vuosina 2010 – 2013 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 1.1.2014 alkaen kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät siirrettiin aluehallintovirastoille.  Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://tilastot.kirjastot.fi ja hankerekisteri osoitteesta: http://hankkeet.kirjastot.fi

Avainsanat: kirjastot,tilastot, Itä-Suomi

 


Päivitetty