Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Itä-Suomen peruspalvelujen tila 2013 (julkaisusarja 20/2014)

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen peruspalvelujen arviointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, 2014

Huom! Raportti sisältää paljon karttoja ja kaavioita, joten julkaisu kokonaisuudessaan on tiedostona suurikokoinen. Alla oleva versio raportista on pakattu, jolloin karttojen ja kuvioiden laatu voi olla huonolaatuinen. Parempilaatuinen raportti löytyy julkaisutietojen jälkeen lukuihin jaettuna.

Peruspalvelujen tila 2013 - Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen peruspalvelujen arviointi (pdf, 3 788 kt)

Nimi: Peruspalvelujen tila 2013 - Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen peruspalvelujen arviointi
Tekijä: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Päiväys:   15.5.2014
Julkaisija: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 20
Kieli: suomi
Hinta:    Maksuton
ISSN:    1798-8802
ISBN: 978-952-5885-23-1
(painettu)  
ISSN: 2323-9549
ISBN: 978-952-5885-24-8
(verkkojulkaisu)  
 

KANSI JA TIIVISTELMÄ (pdf, 129 kt)

JOHDANTO (pdf, 65 kt)

SISÄLLYS (pdf, 77 kt)

1 TOIMEKSIANTO JA TYÖN ORGANISOINTI (pdf, 130 kt)

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ (pdf, 4 097 kt)

3 ARVIOINNIN KESKEISET TULOKSET (pdf, 150 kt)

4 TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

4.1 Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus (pdf, 823 kt)

4.2 Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus (pdf, 193 kt)

4.3 Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta (pdf, 4 641 kt)

4.4 Tieverkon toimivuus (pdf, 1 250 kt)

5 HYVINVOIVA YHTEISKUNTA

5.1 Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus (pdf, 3 652 kt)

5.2 Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä kunnan ja ulkopuolisten kulttuuripalvelujen tuottajien välinen yhteistyö (pdf, 3 809 kt)

5.3 Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys (pdf, 2 929 kt)

6 TURVALLINEN YHTEISKUNTA (pdf, 757 kt)

6.1 Poliisitoimi

6.2 Kotona asuvien iäkkäiden turvallisuus

6.4 Pelastustoimi

6.5 Paikallinen turvallisuusyhteistyö

YHTEYSTIEDOT JA ITÄ-SUOMEN KARTTA (pdf, 585 kt)

   
Avainsanat: Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, arviointi, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Itä-Suomen poliisilaitos

 


Päivitetty