Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014

Nimi Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013
Tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päiväys: Lokakuu 2014
Julkaisija: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 35/2014
Kieli suomi/ruotsi
Hinta: Maksuton
ISBN 978-952-5890-60-0 (PDF)
ISSN 1798-8314
Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa on kuvattu Etelä-Suomen alueen yleisten kirjastojen toimintaa vuoden 2013 tilastotietojen avulla.

Vuonna 2013 kirjastotoiminnan aluehallintoviranomaisena toimi Uudenmaan ELY-keskus. Vuoden 2014 alusta kirjastotoimen aluehallinto siirtyi Uudenmaan ELY-keskuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Julkaisu ilmestyy tästä syystä ensimmäisen kerran aluehallintoviraston julkaisusarjassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Julkaisussa kirjastojen toimintaa verrataan yleisten kirjastojen laatusuosituksiin. Toiminnan tarkastelussa ovat kohteena palveluverkko, talous, kirjastojen käyttö, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa.

Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2013 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta .
 

Avainsanat: yleiset kirjastot, tilastot, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala

 


Päivitetty