Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lapissa

Lapin aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue,
ylitarkastaja Tuula Kokkonen

Nimi:            Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lapissa
Tekijä:          Lapin aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue, ylitarkastaja Tuula Kokkonen
Päiväys:       Helmikuu 2014
Julkaisija:     Lapin aluehallintovirasto
Sarja:           Lapin aluehallintoviraston julkaisuja 2/2014
Kieli:             suomi
ISNN:           1799-0378
Tiivistelmä: Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa (mm. perustuslaki, terveydenhuoltolaki, raittiustyölaki, alkoholilaki sekä päihdehoitolaki). Valtion ja kuntien    velvollisuus on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia.

Tässä raportissa tarkastellaan Lapin kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita, eli sitä missä määrin kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä ja moniammatillisia työryhmiä sekä ajantasaisia päihde- tai mielenterveys- ja päihdestrategioita. Raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Lapin kuntien rakenteita näiden kolmen mittarin osalta syys-joulukuussa 2013. Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ja yhteistoiminta-alueille suosituksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön rakenteiden osalta tehdä näkyväksi kehittämisen mahdollisuuksia eri alueilla. Tämän raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti liitteenä olevaa ehkäisevän päihdetyön suosituksia on hyvä peilata kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja siltä pohjalta laatia kehittämistoimia.


Yhteenveto ehkäisevän päihdetyön rakenteista Lapissa: Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on nimetty 90 %:ssa (19/21) Lapin kunnista. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työkuvaa ei yleensä ole määritelty ja tähän tehtävään hänellä on käytettävissä yleensä alle 10% työajastaan. Moniammatilliset työryhmät toimivat 43 %:ssa (9/21) Lapin kunnista. 48 %:ssa (10/21) Lapin kunnista ehkäisevän päihdetyön asiat käsitellään osana jotakin muuta työryhmää. Yleensä tämä työryhmä on terveyden edistämisen työryhmä, hyvinvointiryhmä tai hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmä. Päihdestrategia tai yhdistetty mielenterveys- ja päihdestrategia on laadittu 67 %:ssa (14/21) ja strategia on valmistumassa 14 %:ssa (3/21) Lapin kunnista. Puolestaan 19 %:ssa (4/21) alueen kunnista ei ole päivitettyä päihde- tai yhdistettyä mielenterveys- ja päihdestrategiaa.


Lapin kunnissa on menty eteenpäin ehkäisevän päihdetyön rakenteissa verrattuna vuonna 2011 tehtyyn peruspalvelujen arviointiin. Lapin kunnista hieman yli kolmanneksessa (8/21) ehkäisevän päihdetyön rakenteet toteutuvat suositusten mukaisesti. Toisaalta yksin rakenteet eivät takaa laadukasta ehkäisevää päihdetyötä. Rakenteiden lisäksi tarvitaan innokkaita toimijoita ja toimijat tarvitsevat resursseja. Kyselystä käy selvästi ilmi, ettei ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille ole varattu riittävästi työaikaa.
Asiasanat: Ehkäisevä päihdetyö, ehkäisevän päihdetyön suositukset


Päivitetty