Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa

Irmeli Tamminen

 

Nimi

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa

Tekijä:

Irmeli Tamminen

Päiväys:

maaliskuu 2014

Julkaisija:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sarja:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 1/2014

Kieli

suomi

Hinta:

Maksuton

ISBN

978-952-5935-12-7 (pdf) (verkkojulkaisu)

ISSN

978-952-5935-12-7 (verkkojulkaisu)

Tiivistelmä:

 

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa (mm. terveydenhuoltolaki, perustuslaki, raittiustyölaki, alkoholilaki sekä päihdehoitolaki). Valtion ja kuntien velvollisuus on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia.

Tässä raportissa tarkastellaan Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita, eli sitä missä määrin kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä ja moniammatillisia työryhmiä sekä ajantasaisia päihde- tai mielenterveys- ja päihdestrategioita. Raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Länsi- ja Sisä-Suomen kuntien rakenteita näiden kolmen mittarin osalta vuoden vaihteessa 2013- 2014.

Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ja yhteistoiminta-alueille suosituksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön rakenteiden osalta tehdä näkyväksi kehittämisen mahdollisuuksia eri alueilla. Tämän raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti liitteenä olevaa ehkäisevän päihdetyön suosituksia on hyvä peilata kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja siltä pohjalta laatia kehittämistoimia.

Yhteenveto ehkäisevän päihdetyön rakenteista Länsi- ja Sisä-Suomessa: Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on nimetty 95 %:ssa (82/86) Länsi- ja Sisä-Suomen kuntaan. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työkuvaa tai työhön käytettävää aikaa ei yleensä ole määritelty.

Moniammatilliset työryhmät toimivat 70 %:ssa (60/86) Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista. Osassa kuntia työryhmä on usean kunnan yhteinen.  Päihdestrategia ja yhdistetty päihde- ja mielenterveysstrategia on laadittu 74 %:ssa (64/86). Puolestaan 26 %:ssa (23/86) alueen kunnista ei ole päivitettyä päihde- ja yhdistettyä mielenterveysstrategiaa.

Tilanne strategioiden suhteen on parantunut vuodesta 2011. Yhdistetyt mielenterveys- ja päihdestrategiat ovat lisääntyneet. Päihdetyöryhmien suhteen tilanne on lähes samanlainen kuin vuonna 2011 peruspalvelujen arvioinnissa.

Avainsanat:

Ehkäisevä päihdetyö, Ehkäisevän päihdetyön suositukset

 


Päivitetty