› Graafinen versio

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita ritarikuntien kunniamerkeillä.

Kunniamerkkiehdotusta tehtäessä tulee käyttää ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkilomaketta, jonka voi täyttää ja tulostaa ritarikuntien sivuilta. Ritarikuntien kotisivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kunniamerkin saamiseen edellytetyistä ansioista ja lomakkeen täyttämisestä.

Varsinaisen esityksen ritarikuntien hallitukselle tekee ao. valtioneuvoston jäsen, esim. sosiaali- ja terveyshallinnon osalta sosiaali- ja terveysministeri. Ritarikuntien hallituksen käsiteltyä kunniamerkkiesitykset esittelee kansleri tai hänen estyessään varakansleri ne suurmestarille.

Koska ministeriöillä on esityksiä varten kiintiöt, joita ne eivät saa ylittää, on aloitteita ministeriöissä karsittava. Eri ministeriöt ovat hallinnonaloillaan antaneet asiaa koskevia erityisohjeita. Ministeriöt antavat ohjeet mm. aluehallintovirastoille.

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävänä on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunnanhallituksilta, koulutuskuntayhtymiltä, sairaanhoitopiireiltä ja pelastuslaitoksilta sekä maistraateilta. AVI toimittaa esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sisäministeriölle. Aluehallintovirastoille on annettu kiintiöt, joten esityksiä on karsittava hallinnonaloittain.

AVIt ohjeistavat kuntia, koulutuskuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, pelastuslaitoksia ja maistraatteja erillisillä kirjeillä.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit - Lappi

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
suunnittelija Marketta Enbuska p. 0295 017 380
marketta.enbuska(at)avi.fi

Sisäasiainministeriön hallinnonala, pelastustoimi
osastosihteeri Raija Sarén p. 0295 017 359
raija.saren(at)avi.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
johdon sihteeri Anneli Röytiö p. 0295 017 360
anneli.roytio(at)avi.fi

Valtiovarainministeriön hallinnonala
kehittämispäällikkö Kaisa Post p. 0295 017 355
kaisa.post(at)avi.fi

 

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa