Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita ritarikuntien kunniamerkeillä.

Kunniamerkkiehdotusta tehtäessä tulee käyttää ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkilomaketta, jonka voi täyttää ja tulostaa ritarikuntien sivuilta. Lomake on uusittu tänä vuonna. Ritarikuntien kotisivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kunniamerkin saamiseen edellytetyistä ansioista ja lomakkeen täyttämisestä.

Varsinaisen esityksen ritarikuntien hallitukselle tekee ao. valtioneuvoston jäsen, esim. sosiaali- ja terveyshallinnon osalta sosiaali- ja terveysministeri. Ritarikuntien hallituksen käsiteltyä kunniamerkkiesitykset esittelee kansleri tai hänen estyessään varakansleri ne suurmestarille.

Koska ministeriöillä on esityksiä varten kiintiöt, joita ne eivät saa ylittää, on aloitteita ministeriöissä karsittava. Eri ministeriöt ovat hallinnonaloillaan antaneet asiaa koskevia erityisohjeita. Ministeriöt antavat ohjeet mm. aluehallintovirastoille.

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävänä on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunnanhallituksilta, koulutuskuntayhtymiltä, sairaanhoitopiireiltä ja pelastuslaitoksilta sekä maistraateilta. AVI toimittaa esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sisäministeriölle. Aluehallintovirastoille on annettu kiintiöt, joten esityksiä on karsittava hallinnonaloittain.

AVIt ohjeistavat kuntia, koulutuskuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, pelastuslaitoksia ja maistraatteja erillisillä kirjeillä.

Aluehallintovirastojen määräajat vuoden 2017 itsenäisyyspäivän kunniamerkeille

Tietoa alueelta

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit - Pohjois-Suomi

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Osastosihteeri Marjut Ronkainen p. 0295 017 589
marjut.ronkainen(at)avi.fi

Sisäasiainministeriön hallinnonala, pelastustoimi
Osastosihteeri Sirpa Hassila p. 0295 017 553
sirpa.hassila(at)avi.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Suunnittelija Erja Sipola p. 0295 017 592
erja.sipola(at)avi.fi

Valtiovarainministeriön hallinnonala
Assistentti Etta Väisänen p. 0295 017 549
etta.vaisanen(at)avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

muualla verkossa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa