Itsenäiset ammatinharjoittajat (henkilöt ja toiminimellä toimivat)

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan sellaista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka harjoittaa itsenäisesti ammattiaan. Toiminimellä toimivat yksityiset elinkeinoharjoittajat luetaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi.

Ennen kuin itsenäinen ammatinharjoittaja antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, hänen tulee tehdä:

  1. Nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja muut yhteystiedot, koulutus ja nimi/toiminimi, jolla toimintaa harjoitetaan
  2.  Annettavat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä paikka, jossa palveluja annetaan
  3. Tieto rekisteröitymisestä ennakonperintälaissa tarkoitettuun ennakonperintärekisteriin
  4. Potilasasiakirjojen säilytyspaikka
  5. Toiminnan aloittamispäivä
  6. Lääkäriltä tai hammaslääkäriltä selvitys käytännön kokemuksesta
  7. Rikosrekisteriseloste (alle 6 kk vanha) lasten ja nuorten kanssa pysyväisluontoisesti työskenteleviltä

Rekisteröityminen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi maksaa 240 euroa, muutos rekisteriin maksaa 80 euroa.

Itsenäistä ammatinharjoittamista koskevat ilmoitukset tulee lähettää oman alueen aluehallintovirastoon. Yhteystiedot näet valitsemalla oikean yläkulman "valitse alue" -kartasta oman alueesi.
 

Asiointiin liittyvät muut lomakkeet

Asiointiin liittyvät ohjeet

 

 

Tietoa alueelta

Yksityiset terveyspalvelut

Itsenäistä ammatinharjoittamista koskevat ilmoitukset tulee lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastoon osoitteella:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Birger Jarlin katu 15

PL 150, 13101 Hämeenlinna

 


 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Muualla verkossa