› Graafinen versio

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on perustanut vuoden 2016 syksyllä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmän. Hallituskaudella 2015−2018 ESAVIssa on valittu yhteistyöryhmän kärjeksi lapset ja nuoret. Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä tukee ESAVIn opetus- ja kulttuuritoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhteistyöryhmän työ pohjautuu vuoden 2015 peruspalvelujen arvioinnille sekä ESAVIn strategiseen toimintasuunnitelmaan.
 

Seminaari 26.10.2018: Kasvattaako kasvukeskukset pahoinvoivia nuoria?

12 argumenttia yksinäisyydestä, liikkumattomuudesta, päihteistä ja köyhyydestä! Miten kasvukeskusten lasten ja nuorten hyvää elämää pirstaloivat tekijät taklataan? Mitä päätöksentekijöiden tulisi tietää voidakseen tehdä pahoinvointia vähentäviä päätöksiä? Seminaarissa vaikuttajat eduskunnasta, ministeriöistä, tutkimuksen huipulta, kuntien sivistys- ja sotealoilta ja järjestökentältä nostavat kehiin kestäviä argumentteja ja uusia innovatiivisia ratkaisuja perinteisen voivottelun sijaan.Teemoina yksinäisyys, liikkumattomuus, päihteet ja köyhyys. Seminaarin materiaalit kootaan osoitteeseen hyvinvoivatnuoret.fi.

Seuraa

STRIIMIÄ TÄÄLLÄ

ja osallistu keskusteluun!

#hyvinvoivatnuoret #välmåendeungdom

Ohjelma

9:15

Tilaisuuden avaus
Merja Ekqvist, johtaja, opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

9:30

YKSINÄISYYS
Alustaja Niina Junttila, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Keskustelussa:
Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL
Arto J. Kallioniemi, professori, opettajankoulutus, Helsingin yliopisto
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, kouluterveydenhuolto, THL
Sari Multala, kansanedustaja, sivistysvaliokunta
Stina Högnabba, erikoistutkija, Helsingin kaupunki

10:15

LIIKKUMATTOMUUS
Alustaja Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti

Keskustelussa:
Mikko Salasuo, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
Sari Multala, kansanedustaja, sivistysvaliokunta
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, kouluterveydenhuolto, THL
Arto J. Kallioniemi, professori, opettajankoulutus, Helsingin yliopisto
Merja Ekqvist, johtaja, opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

11:00

Tauko

11:15

PÄIHTEET
Alustaja Kirsimarja Raitasalo, erikoistutkija, THL

Keskustelussa:
Hanna Heikkilä, erityisasiantuntija, EHYT ry
Mikko Salasuo, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
Ari Evwaraye, strategiapäällikkö, Sisäministeriö
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunta

12:00

KÖYHYYS
Alustaja Sakari Karvonen, tutkimusprofessori, THL

Keskustelussa:
Hanna Heikkilä, erityisasiantuntija, EHYT ry
Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL
Ari Evwaraye, strategiapäällikkö, Sisäministeriö
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunta
Stina Högnabba, erikoistutkija, Helsingin kaupunki

12:45

Tilaisuuden yhteenveto

13:00

Tilaisuus päättyy

Seminaarimateriaalit lisätään sivulle tilasuuden jälkeen.

Yhteistyöryhmän tehtävät:

  1. Antaa suosituksia muun muassa ennakkovaikutusten sekä lapsivaikutuksen arviointiin ja seurata niiden toteutumista.
  2. Nostaa esille asioita aluehallinnon uudistukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmista.
  3. Seurata alueellista tutkimustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä tehdä aloitteita tutkimus- ja selvityshankkeiksi.
  4. Edistää alueen toimijoiden yhteistyötä muun muassa koulutusten ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi.
  5. Seurata ja arvioida peruspalvelujen arvioinnin suositusten toteutumista.
  6. Olla aloitteellinen erilaisiin rahoitusohjelmiin liittyen.
  7. Suorittaa muut ESAVIN osoittamat tehtävät.

Yhteistyöryhmän jäsenet:

Karhunen Minna, puheenjohtaja, ylijohtaja, ESAVI
Ekqvist Merja, varapuheenjohtaja, johtaja, ESAVI
Heimala Heli, ylitarkastaja, ESAVI
Kalske Katri, sivistysjohtaja, Lohjan kaupunki, Uusimaa
Koivisto Elina, palvelupäällikkö, Kouvolan kaupunki, Kymenlaakso
Martikainen Rico, opiskelija, Sakki, Etelä-Karjala
Mäkelä Mikko, asiantuntija, Kirkkohallitus
Pöllänen Krista, aluekehittäjä, P-H Liikunta ja Urheilu, Päijät-Häme
Reponen Sirkku, projektipäällikkö, Ohjaamo Helsinki, Uusimaa
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Häme
Suhola Timo, projektipäällikkö, Eksote, Etelä-Karjala
Tuomi Rosa, erityisasiantuntija, Uudenmaan Liitto, Uusimaa
Turunen Ilona, partiojohtaja (oik. yo), Uudenmaan Partiopiiri, Uusimaa
Yliruka Jarkko, ylitarkastaja, ESAVI
Myyryläinen Kati, sihteeri, suunnittelija, ESAVI

Päivitetty