› Graafinen versio

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on perustanut vuoden 2016 syksyllä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmän. Hallituskaudella 2015−2018 ESAVIssa on valittu yhteistyöryhmän kärjeksi lapset ja nuoret. Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä tukee ESAVIn opetus- ja kulttuuritoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhteistyöryhmän työ pohjautuu vuoden 2015 peruspalvelujen arvioinnille sekä ESAVIn strategiseen toimintasuunnitelmaan.

Yhteistyöryhmän tehtävät:

  1. Antaa suosituksia muun muassa ennakkovaikutusten sekä lapsivaikutuksen arviointiin ja seurata niiden toteutumista.
  2. Nostaa esille asioita aluehallinnon uudistukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmista.
  3. Seurata alueellista tutkimustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä tehdä aloitteita tutkimus- ja selvityshankkeiksi.
  4. Edistää alueen toimijoiden yhteistyötä muun muassa koulutusten ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi.
  5. Seurata ja arvioida peruspalvelujen arvioinnin suositusten toteutumista.
  6. Olla aloitteellinen erilaisiin rahoitusohjelmiin liittyen.
  7. Suorittaa muut ESAVIN osoittamat tehtävät.

Yhteistyöryhmän jäsenet:

Karhunen Minna, puheenjohtaja, ylijohtaja, ESAVI
Ekqvist Merja, varapuheenjohtaja, johtaja, ESAVI
Heimala Heli, ylitarkastaja, ESAVI
Kalske Katri, sivistysjohtaja, Lohjan kaupunki, Uusimaa
Koivisto Elina, palvelupäällikkö, Kouvolan kaupunki, Kymenlaakso
Martikainen Rico, opiskelija, Sakki, Etelä-Karjala
Mäkelä Mikko, asiantuntija, Kirkkohallitus
Pöllänen Krista, aluekehittäjä, P-H Liikunta ja Urheilu, Päijät-Häme
Reponen Sirkku, projektipäällikkö, Ohjaamo Helsinki, Uusimaa
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Häme
Suhola Timo, projektipäällikkö, Eksote, Etelä-Karjala
Tuomi Rosa, erityisasiantuntija, Uudenmaan Liitto, Uusimaa
Turunen Ilona, partiojohtaja (oik. yo), Uudenmaan Partiopiiri, Uusimaa
Yliruka Jarkko, ylitarkastaja, ESAVI
Myyryläinen Kati, sihteeri, suunnittelija, ESAVI

Päivitetty