Hintamarkkinointi

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo tavaroiden ja palvelujen hinnan ilmoittamista vähittäiskaupassa ja markkinoinnissa.

AVI neuvoo ja ohjaa elinkeinonharjoittajia säädösten noudattamisessa ja voi kehottaa korjaamaan puutteelliset hintamerkinnät. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei kehotuksista huolimatta korjaa hintamerkintöjään säännösten mukaisiksi, voi AVI määrätä elinkeinonharjoittajalle markkinointikiellon ja tehostaa sitä uhkasakolla.

Kulutushyödykkeen myyntihinta ja yksikköhinta on markkinoinnissa ilmoitettava selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla. Hintamerkintäasetus sisältää yksityiskohtaiset hintojen ilmoittamista koskevat periaatteet.

Puutteellisten hintamerkintöjen korjaamiseksi kuluttajan kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteys elinkeinonharjoittajaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontapalvelun verkkosivulta kuluttajaneuvonta.fi saa ohjeita ja sovitteluapua kiistoihin, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Sivulta löytyy myös reklamaation tekemisessä opastava reklamaatioapuri.

Tietoa alueelta


Päivitetty