Henkilökunta

Luvan hakijalla tai ravitsemisliikkeen vastaavalla hoitajalla sekä hänen sijaisillaan tulee olla riittäväksi katsottava ravitsemisalan koulutus tai työkokemuksen kautta saavutettu ammattitaito, ja heidän tulee olla tehtävään sopivia.

Alkoholijuomia tarjoilemassa ei saa käyttää alle 18 -vuotiasta, ellei hän ole hankkinut riittävää ammattikoulutusta ammattioppilaitoksessa tai oppisopimusteitse. Alle 18 -vuotiaalla nuorella, joka on saanut vain vähäisen määrän teoriaopetusta anniskelusta ilman käytännön harjoittelua, ei pääsääntöisesti voida katsoa olevan riittävää ammattikoulutusta alkoholijuomien tarjoiluun. Mikäli nuori henkilö on suorittanut alan oppilaitoksessa tutkinnon käytännön harjoitteluineen, voidaan hänen koulutustansa pitää riittävänä.

Opiskelijaa, joka on täyttänyt 16 vuotta, saadaan käyttää opetussuunnitelman mukaiseen alkoholijuomien tarjoiluun vain asianmukaisen koulutuksen saaneen 20 vuotta täyttäneen kouluttajan tai /työpaikkaohjaajan ohjauksessa työssäoppimisjakson aikana.

Henkilökuntaa on oltava riittävästi, jotta anniskelun tehokas valvonta on mahdollista. Henkilökunta ei työssä ollessaan saa olla päihteiden vaikutuksen alaisena.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa