Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.

Hakuilmoitus ja -ohje (2019)

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtionavustukset etsivän nuorisotyöhön vuonna 2019


Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Tietoa alueelta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön koordinaatioryhmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella toimii etsivän nuorisotyön koordinaatioryhmä, joka koostuu alueen etsivän nuorisotyön asiantuntijoista. Koordinaatioryhmä kokoontuu yhteisesti Lounais-Suomen aluehallintoviraston  alueen etsivän nuorisotyön asiantuntijoiden kanssa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelta koordinaatioryhmään osallistuu neljä etsivän nuorisotyön asiantuntijaa edustaen viittä maakuntaa:

  • Keski-Pohjanmaa, Pohjamaa: nuorisoluotsi Niclas Risku, Resurscentret Föregångarna (Vaasa)
  • Keski-Pohjanmaa: etsivän nuorisotyön projektikoordinaattori Pirita Kylmä, Kokkolan kaupunki
  • Keski-Suomi: etsivä nuorisotyöntekijä Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki
  • Pirkanmaa: etsivä nuorisotyöntekijä Kati Kuikka, Lempäälän kunta

Ryhmää voidaan täydentää tarvittaessa. Koordinaatioryhmä kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa. Koordinaatioryhmän asiantuntijat toimivat oman maakuntansa yhteyshenkilöinä etsivässä nuorisotyössä.

Etsivän nuorisotyön esimiesfoorumi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinotviraston alueella toimii etsivän nuorisotyön esimiesfoorumi, joka koostuu alueen etsivän nuorisotyön esimiehistä. Esimiesfoorumi kokoontuu enintään kaksi kertaa vuodessa. Esimiesfoorumin edustajat toimivat vuorovaikutuksessa kunnan johdon ja oman kuntansa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kanssa.


Päivitetty