› Graafinen versio

Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.

Hakuaika: 6.11. – 13.12.2019 klo 16.15

Hakuilmoitus ja -ohje (2020)

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)


Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön koordinaatioryhmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella toimii etsivän nuorisotyön koordinaatioryhmä, joka koostuu alueen etsivän nuorisotyön asiantuntijoista. Koordinaatioryhmä kokoontuu yhteisesti Lounais-Suomen aluehallintoviraston  alueen etsivän nuorisotyön asiantuntijoiden kanssa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelta koordinaatioryhmään osallistuu neljä etsivän nuorisotyön asiantuntijaa edustaen viittä maakuntaa:

  • Keski-Pohjanmaa, Pohjamaa: nuorisoluotsi Niclas Risku, Resurscentret Föregångarna (Vaasa)
  • Keski-Pohjanmaa: etsivän nuorisotyön projektikoordinaattori Pirita Kylmä, Kokkolan kaupunki
  • Keski-Suomi: etsivä nuorisotyöntekijä Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki
  • Pirkanmaa: etsivä nuorisotyöntekijä Kati Kuikka, Lempäälän kunta

Ryhmää voidaan täydentää tarvittaessa. Koordinaatioryhmä kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa. Koordinaatioryhmän asiantuntijat toimivat oman maakuntansa yhteyshenkilöinä etsivässä nuorisotyössä.

Etsivän nuorisotyön esimiesfoorumi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinotviraston alueella toimii etsivän nuorisotyön esimiesfoorumi, joka koostuu alueen etsivän nuorisotyön esimiehistä. Esimiesfoorumi kokoontuu enintään kaksi kertaa vuodessa. Esimiesfoorumin edustajat toimivat vuorovaikutuksessa kunnan johdon ja oman kuntansa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kanssa.


Päivitetty