Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.

Hakuilmoitus ja -ohje (2019)

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtionavustukset etsivän nuorisotyöhön vuonna 2019


Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Tietoa alueelta

ETSIVÄ NUORISOTYÖ - myönnetyt avustukset Lounais-Suomessa 2016

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 29.3.2016 myöntänyt yhteensä 1 453 500 euroa etsivään nuorisotyöhön Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.  Määräraha on 110 500 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Avustusta myönnettiin 31 organisaatiolle. Määrärahalla palkataan kuntiin ja eri järjestöihin 51 etsivää työntekijää vuonna 2016.

Etsivä nuorisotyön tavoittaa lähes kaikki alueen kunnat. Etsivä nuorisotyö oli yhteydessä 2 665 nuoreen vuonna 2015. Näistä 1 829 nuoren kanssa tehtiin pitempään työtä.

Luettelo myönnetyistä avustuksista 2016


Päivitetty