Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.

Hakuilmoitus ja -ohje (2019)

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtionavustukset etsivän nuorisotyöhön vuonna 2019


Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Tietoa alueelta

Aluehallintovirasto tukee nuorten polkua kohti koulutusta ja työelämää. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuonna 2018 valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön 3 531 600 euroa. Avustusta sai 54 toimijaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Etsivän nuorisotyön avustus on tarkoitettu kokonaan työntekijöiden palkkoihin.

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat ensisijaisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai muulla tavoin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Etsivä nuorisotyö on nuorille vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa. Se myös ohjaa nuorta sellaisten palvelujen piiriin, joista nuori parhaiten hyötyy. Yksittäisen nuoren kanssa työskentely saattaa kestää muutamasta viikosta jopa muutamaan vuoteen. Vuonna 2017 etsivät nuorisotyöntekijät työskentelivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella pitkäkestoisesti noin 5200 nuoren kanssa. Lyhyitä yhteydenpitoja oli lisäksi 3200 nuoren kanssa.     

Aluehallintovirasto ohjaa osaltaan toimintojen laatua ja vaikuttavuutta mm. tarjoamalla koulutuksia ja muita yhteistyöfoorumeita.

 

Tiedote etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan avustuksista 2018

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2018

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2017

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2016

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2015

Etsivä nuorisotyö Etelä-Suomessa 2014 -raportti (617,9k)

Päätöstiedote: Avustukset etsivään nuorisotyöhön 2014

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2014

"Ainoa hommani on auttaa sinua." - Etsivän nuorisotyön hyvät käytänteet Etelä-Suomen alueella. toimittanut Johanna Kalliomaa


Päivitetty