› Graafinen versio

Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.


Etsivä nuorisotyö -kysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) etsivä nuorisotyö -kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto verkkokyselynä. Vastauslinkit lähetetään 08.1.2020 sähköpostitse. Kysely tulee palauttaa viimeistään 5.2.2020 mennessä.

Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille organisaatioille, jotka saivat toimintaansa etsivä nuorisotyön valtionavustusta vuonna 2019. Muiden organisaatioiden osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.

Lomake vuonna 2019 tutustuttavaksi - Ohje kyselyyn vastaamiseen - Ohje vuoden 2019 PAR-tiedonkeruuseenPE 10.1.2020 PARkki tilastoklinikka KLO: 9:00-11:00 ja klo 13:00

  • KLO 9:00-9:45 Etsivän nuorisotyön PARkki
  • KLO 10:00-10:45 Työpajojen PARkki
  • KLO 13.00-13:45 Yhteensovitettujen järjestelmien info/kyselytunti

Koulutuksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin: Kuinka teen PARkki raportin? Mihin lukuihin minun on kiinnitettävä huomiota? Kuinka voin tarkastaa puuttuvia tietoja? Koulutuksen ensimmäinen 45min on suunnattu ensisijaisesti etsiville ja seuraavat 45min työpajoille. Klo 13 alkava kyselytunti on tarkoitettu erityisesti yhteensovitettujen järjestelmien raportoinnista vastaaville henkilöille

  • PAR verkkokoulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, pääset osallistumaan koulutuksiin aina tämän linkin kautta: https://avi.adobeconnect.com/par-koulutus/
  • Tulevat koulutukset löytyvät mm. valtakunnalliseen Nuorisotoimen tapahtuma-ja koulutuskalenterista: http://nuorisotilastot.fi/kalenteri/sekä TPY:nsivuilta.

Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Etsivä nuorisotyö - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


 

 


Päivitetty