Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.

Hakuaika alkaa maanantaina 25.9.2017 ja päättyy tiistaina 31. lokakuuta 2017 klo 16.15

Hakuohje

Tänä syksynä AVIt siirtyvät sähköisten lomakkeiden käyttöön. Lomakkeet löytyvät hakuaikojen puitteissa osoitteesta:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Koulutusta ja opastusta uuden järjestelmän käytöstä on tarjolla seuraavasti:

Koulutusvideo (60 min)

Tekninen ohje (7 min)

CHAT-palvelukokeilu 

Tämän syksyn etsivän nuorisotyön valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa. Siirry Chat-palvelusivulle

Chatissa asiakkaita palvellaan etsivän nuorisotyön osalta 23.10.-31.10. klo 13-16.
Muuna aikana voit jättää viestin chatin kautta. Vastaamme viesteihin mahdollisimman pian.

Chat-kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaita hakemusten laadinnassa uudessa asiointipalvelussa. Toinen tavoite on kokeilla, onko tämän tyyppisellä palvelulla kysyntää ja minkälaisia kysymyksiä chatin kautta tulee. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, niin chatin käyttöä voidaan laajentaa ja vakinaistaa valtionavustusten hakemisessa.

Tietoa alueelta

 

Etsivään nuorisotyöhön 1,3 miljoonaa euroa valtionavustusta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 12.4.2017 etsivän nuorisotyön harkinnanvaraista valtionavustusta hieman yli 1,3 miljoonaa euroa. Jokaista henkilötyövuotta kohti myönnettiin 27 000 €. Kainuuseen myönnettiin 26 % avustusmäärärahasta ja Pohjois-Pohjanmaalle 74 %.

Lue lisää..


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa