Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.


Etsivä nuorisotyö -kysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) etsivä nuorisotyö -kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto verkkokyselynä. Suunnitelma on, että vastauslinkit lähetetään 31.1.2018 sähköpostitse. Kysely tulee palauttaa viimeistään 23.2.2018 mennessä.
 Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille organisaatioille, jotka saivat toimintaansa etsivä nuorisotyön valtionavustusta vuonna 2017. Muiden organisaatioiden osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.
Tänä vuonna suomenkielinen ja ruotsinkielinen kysely lähetetään erikseen. Jos vastasitte viime vuonna ruotsiksi, organisaationne saa automaattisesti kaksi kyselyä ja vastaaja voi valita oman kielensä. Muut organisaatiot voivat tarvittaessa pyytää minulta ruotsinkielisen kysely

Tietoa alueelta

Etsivään nuorisotyöhön 3,7 miljoonaa euroa valtionavustusta Etelä-Suomessa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteensä 3 728 700 euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Avustusta myönnettiin 57 organisaatiolle.

Määrärahalla on tarkoitus palkata 136 henkilötyövuotta vastaava määrä etsivän nuorisotyön tekijöitä kuntien, koulutuksen järjestäjien sekä muiden nuorten kanssa töitä tekevien yhteisöjen palvelukseen. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilötyövuodet lisääntyvät kuudella.

Etsivä nuorisotyö on suunnattu sellaisille nuorille, jotka ovat jäämässä tai ovat jo jääneet opiskelun ja työelämän ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön tekijä auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa. Hän myös ohjaa nuorta sellaisten palvelujen piiriin, joista nuori parhaiten hyötyy. Yksittäisen nuoren kanssa työskentely saattaa kestää muutamasta viikosta jopa muutamaan vuoteen.

Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Vuonna 2016 etsivän nuorisotyön tekijät työskentelivät Etelä-Suomen alueella pitkäkestoisesti lähes 6000 nuoren kanssa. Lyhyitä yhteydenpitoja nuorten kanssa oli edellisten lisäksi yli 9000.

 

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2017

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2016

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2015

Etsivä nuorisotyö Etelä-Suomessa 2014 -raportti (617,9k)

Päätöstiedote: Avustukset etsivään nuorisotyöhön 2014

Etsivä nuorisotyö: Avustukset 2014

"Ainoa hommani on auttaa sinua." - Etsivän nuorisotyön hyvät käytänteet Etelä-Suomen alueella. toimittanut Johanna Kalliomaa


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa